Lokstall II

Lokstall II

Glasstak på 50 meter. Her demonterte vi eksisterende glasstak som var uisolert, og remonterte nytt glasstak med brutte kuldebroer samt 3-lags glass med solstopp belegg.  Utfordringen med slike tak er lekkasje, dermed krever det nøyaktighet i sammenføyninger av...